Sobotní odpoledne 9. června 2012 patřilo dětem s rodiči. Děti procházely lesní trasou a zastavovaly se u pohádkových bytostí, kde plnily rozmanité úkoly, aby mohly nasbírat drahocenné kamínky, díky kterým pak měly pomoci vysvobodit princeznu Barboru ze spárů hrozného draka. Dětí bylo nejméně na dvě stovky, takže vysvobození krásné princezny mělo být zaručeno 🙂
Všechny šikovné děti se pak sešly ve farním sále v čele s princem Jiřím, který s jejich pomocí mohl podniknout výpravu na osvobození princezny. Jenže i princ tápal kudy se ubírat, a tak spolu s dětmi hledal pomoc u moudré babičky. Na její radu museli princ a děti nejdříve uspat drakovy pomocníky, poté uhasit oheň, z kterého drak čerpal svoji sílu a nakonec bylo zapotřebí překonat samotného draka. Ovšem děti plné nadšení a odhodlání vysvobodit princeznu draka přemohly a také od něj vyzvěděly, kde ji ukrývá.
Radost z vítězství a z nalezení a vysvobození princezny jednoznačně dosvědčoval úsměv na tváři všech dětí 🙂
V sále se tančilo s princem Jiřím a princeznou Barborou a nechyběla ani sladká odměna, na jejíž přípravě se podíleli přátelé z farnosti a okolí…
A drak? Už nebyl zlý, po všech těch událostech úplně zkrotl a dokonce se pro děti stal kamarádem. (plik)

Fotografie »