Spolupracovali jsme:

– Noc kostelů v Liticích, v Dobřanech a na Prusinách, 28. 5. 2021

– Koncert ke Cti svatých apoštolů v Liticích, 12. 6. 2021

– Pohádkový les v Liticích, 19. 6. 2021

– Setkání pro mladé manžele v Dobřanech, 2. – 6. 7. 2021

– Tábor pro děti „Tajemství Daniela“ na Prusinách, 13. – 17. 7. 2021

– Letní setkání pro mladé na Prusinách, 19. – 24. 7. 2021

– Pouť do Camparma, 28. 7. – 1. 8. 2021

– Duchovní obnova „Ježíšova tvář v Lukášově evangeliu“, 4. – 8. 8. 2021

– Mise Camparmò 18+, 16. – 21. 8. 2021

– Pohádkové náměstí v Dobřanech, 29. 8. 2021

– Přednáška PhDr. Josefa Hložka pro studenty Masarykova gymnázia, 1.10. 2021

– Haydnovy hudební slavnosti v Liticích, 29. 9. 2021

– Setkání pro mladé „Jozue“ v Liticích, 27. – 31. 10. 2021

– Živý betlém na Prusinách, 11. 12. 2021

– Rozsvícení vánočního stromu v Liticích, 12. 12. 2021

– Netradiční půlnoční v Merklíně,  Liticích, v Dobřanech a na Prusinách 24. 12. 2020

– Silvestrovské setkání pro mladé v Liticích, 29. 12. 2021 – 1. 1. 2022

 

Pravidelné aktivity byly letos kvůli pandemii omezené:

– Tvořivé dílničky pro děti, 2021

– Dílna sv. Josefa, 2021

– Dílnička sv. Anežky, 2021

‣ spolupracujeme se ZŠ Dobřany, pořádáme rukodělný kurs pro školáky, 2021

‣ spolupracujeme s potravinovou bankou a vaříme bezdomovcům, 2021

 

Publikace

(autor: P. Alvaro Grammatica, Th. D.)

– Ve stopách papeže Františka

– Modlitební triduum ke sv. Josefovi

– Ježíš můj Pán

 

Videa na https://www.youtube.com/user/koinoniajankrtitel

(autor: Jan Burk)

–  Biblická antropologie – Člověk ve světle Bible v rámci Celoživotního vzdělávání TFJU (autor: P. Alvaro Grammatica, Th. D.)

– Komentáře k evangeliím (autor: P. Francesco Giuseppe Meneghini)

 

Hudba na https://soundcloud.com/koinoniacz

(autor: František Tesarčík)

ZOOM: Online setkání pro mladé

(autor: František Tesarčík)

Více na www.koinonia.cz