Spolek Přátelé Koinonie (založen v roce 2009 se sídlem v Plzni-Liticích), vyšel z mateřské organizace Koinonia Jan Křtitel.


Koinonia Jan Křtitel (www.koinonia.cz) má dlouholetou zkušenost práce s 
širokou veřejností, rodinami, s dětmi a mládeží. Z rodin vyšel podnět pro rozšíření služby pro děti a mládež, která vyrostla v mateřské organizaci.
Koinonia Jan Křtitel působí v Plzni-Liticích od roku 1995 na pozvání plzeňského biskupa Františka Radkovského. Dnes k této Oáze, jejímž představeným je P. Francesco Giuseppe Meneghini, patří 393 členů, tvořících 19 komunit rodin pokrývajících většinu území naší republiky.

 

Poslání

Cílem a posláním spolku Přátelé Koinonie je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dětí a mládeže, vytváření optimálních podmínek
i možností pro výchovnou práci s dětmi a mládeží, jejich růst a seberealizaci, s důrazem na smysluplné využívání volného času.
Aktivity našeho sdružení směřují ke snaze vychovávat samostatné, solidární, zodpovědné a angažované mladé lidi v duchu křesťanských zásad a hodnot a pomoci jim plně rozvinout intelektuální, tvořivý a sportovně zručný potenciál. Spolek se tak podílí na výchově zralých a uvědomělých občanů a vytváří předpoklady pro budování stabilních mladých rodin. Pro naplňování svých cílů úzce spolupracuje s organizací Koinonia Jan Křtitel.