Spolek Přátelé Koinonie spolupracuje s Koinonií Jan Křtitel na mnohých aktivitách.

  • Pořádání kurzů a seminářů v oblasti kultury, pořádání zábavných a výchovných akcí pro děti, mládež a dospělé, pořádání sportovních akcí.
  • Činnosti školní, výchovné a vzdělávací pro děti, mládež a dospělé.
  • Kreativní aktivita pro mládež, děti a rodiny, organizace a pořádání.
  • Sociální aktivita (charitativní pomoc osobám v nouzi)
  • Předškolní vzdělávání dětí.
  • Péče o děti do 3 let věku.

O našich aktivitách si můžete vytvořit obrázek shlédnutím Fotogalerie.

 

Aktivity v předešlých letech:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

shlédnout fotografie