Spolupracovali jsme:

Tříkrálová sbírka, leden 2016
Setkání pro mladé, 8. – 10. dubna 2016
Reqviem ex Dis od Jana Václava Flašky 17. 4. 2016
Pohádkový les – Lotrando a Zubejda, 4. 6. 2016
Noc kostelů v Liticích a v Dobřanech 10. 6. 2016
Pohádkové náměstí 30.6.2016
Letní setkání pro mladé 2.-6.7.2016
Dětský tábor „David a Goliáš“ 26. – 30. 7.2016
Ariadne Musica, 29. 9. 2016
Drakiáda v Dobřanech, 23. 10. 2016
Dětská pouťna Kamínku (již pošesté), 9.10.2016
J. D. Zelenka a J. S. Bach, 7.10.2016
Setkání mladých 17.-20.11.2016
Adventní dílničky v Dobřanech 27.11.2016
Rozsvícení vánočního stromu v Liticích, 13.12.2016
Půlnoční” v Liticích, v Dobřanech a okolí, 24.12.2016
Živý Betlém na Prusinách, ve Spáleném Poříčí a Liticích, prosinec 2016
 
Pravidelně jsme realizovali Tvořivé dílničky pro děti
Nově jsme začali spolupracovat s potravinovou bankou v Plzni