• Dílna sv. Josefa 5+ (týdně – Dobřany)

V dílně společně truhlaříme, pracujeme se dřevem. Používáme jen ruční nářadí, žádné elektrické stroje. Poskytneme Vám prostor, nářadí, materiál, plánky a nákresy, nápady, rady a vedení. Nebojte se přijít s vlastním nápadem, s vlastním projektem. Podmínkou je pouze přítomnost jednoho dospělého v týmu (z bezpečnostních důvodů). Za  děti odpovídá jejich doprovod. Vstupné je dobrovolné. Více…


 • Zahrada sv. Anežky české (týdně – Dobřany)

Zahrada funguje na stejném principu jako již existující Dílna svatého Josefa. Podporuje děti a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu. Více…


 • Tvořivé dílničky 4+ (měsíčně – Litice)

Ve vybraných dnech pořádáme již pátým rokem tvořivé dílničky pro děti. Vítáme všechny děti, jejich maminky a tatínky, prarodiče, kteří se mohou do výtvarné činnosti zapojit, anebo si mohou zpříjemnit čas popíjením pravé italské kávy, espressa či cappuccina. O vybraných víkendech se můžete těšit na programy s pohádkovými bytostmi a divadelní představení. Více…


 • Letní tábory 7+ (ročně – Litice/Dobřany/Prusiny/Merklín)

V Koinonii Jan Křtitel se každoročně koná letní tábor pro děti. Děti zde slýchávají kérygmatickou zvěst a prostřednictvím chval, modliteb, dynamik a Božího slova zakoušejí Boží lásku. Poznávají Boží slovo tak jako Timotej („už od dětství znáš svatá Písma…“, srov. 2Tm 3,15) a učí se, jak ho jednoduše a prakticky používat, aby tak mohly vyrůst v silné a zdravé osobnosti. Vyučování probíhá formou her a soutěží, samozřejmě nechybí noční dynamika ani táborák. Takto společně prožitým časem se z dětí stávají dobří kamarádi, kteří už nyní vědí, že nikdy nejsou na všechno sami. Tábor bývá zakončen společným slavením eucharistie. Více…


 • Mladí 13+ (čtvrtletně – Litice/Dobřany/Prusiny/Merklín)

Děti, které posléze dosáhnou 13 let, mají možnost účastnit se aktivit spadajících do kategorie mládeže, kde jejich kamarádství dozrává a postupně přerůstá v opravdové přátelství. Více…


 • Pohádkový les 4+ (ročně – Litice)

Divadelní představení, atrakce a stanoviště s pohádkovými bytostmi. Více…


 • Pohádkové náměstí 4+ (ročně – Plzeň a Dobřany)

Divadelní představení, atrakce a stanoviště s pohádkovými bytostmi. Více…


 • Další aktivity

Po skončení tábora pak nemusejí účastníci odjíždět se smutkem, že se uvidí až příští léto, neboť během roku, kdy Koinonia pořádá setkání s modlitbou za uzdravení, mohou rodiče vzít své děti s sebou: i pro ně bývá připravený program. V tělocvičně, kterou máme k dispozici, se pokaždé začíná radostnou modlitbou chval a díků, po níž následuje seznamování se s biblickými příběhy prostřednictvím her, výtvarných činností, divadla či pantomimy, přičemž hlavními aktéry jsou zde především samy děti. Naší snahou je, aby se Boží slovo stalo součástí jejich každodenního života a aby tak zakoušely jeho účinnost. Několikrát do roka jsou pro děti nachystány divadelní představení, atrakce, dobroty či stanoviště s pohádkovými bytostmi.


 • Pořádání hudebních koncertů


 • Pořádání divadelních představení pro děti i dospělé


 • Spolupráce s potravinovou bankou

Do Potravinové banky v Praze se Koinonia Jan Křtitel zapojila již v samých počátcích, ale protože je pro nás Praha dost z ruky, co se týče převozu potravin i osobní spolupráce, uvítali jsme možnost odebírání potravin v Potravinové bance v Plzni (23.5.2016); tím pádem můžeme zajistit jak pravidelný, tak i mimořádný převoz včetně rozdání potravin těm, kteří to v našem okolí nejvíce potřebují. Více…


 • Publikace

  • Živé kameny litického kostela. Více…
  • Živé píšťaly litických varhan. Více…