Spolupracovali jsme:

– Setkání mladých v Dobřanech a Silvestr v Liticích, 30. 12. 2018 – 1. 1. 2019
– Tříkrálová sbírka – výsledky a využití, leden 2019
– Setkání mladých 18+ v Liticích, 1. – 3. 3. 2019
– Velikonoční koncert v Dobřanech, 22.4.2019
– Zoo dětem v Plzni, 8.5.2019
– MiseMerklín, 10. – 12. 5. 2019
– Noc kostelů v Liticích, v D. Lukavici a v Dobřanech, 24.5.2019
– Pohádkový les v Liticích, 15.6.2019
– Pletení zpedigu v Dobřanech, 18.6.2019
– Pohádkové náměstí v Horšovském Týně, 23.6.2019

 

Pravidelně realizujeme:

– Tvořivé dílničky pro děti, 2019
– Dílna sv. Josefa, 2019
– Dílnička sv. Anežky, 2019
‣spolupracujeme se ZŠ Dobřany, pořádáme rukodělný kurs pro školáky, 2019
‣spolupracujeme s potravinovou bankou a vaříme bezdomovcům, 2019