Aggeo

Dráček

Koinonia Jan Křtitel

La Lecca s. r. o.

Magistrát města Plzně – Odbor kultury

Město Dobřany

MAS Radbuza

Městký obvod Plzeň 3

Nadace 700 let města Plzeň

Nadace Delfíni

Plzeňský kraj

Potravinová banka

Prazdroj

Skluzavka.cz

 dracek

Srdečně děkujeme všem  jednotlivým dárcům, kteří podpořili naše aktivity.

Zvláštní poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali svůj volný čas

a aktivně se podíleli během celého roku na organizování aktivit.

A díky moc za Vaše modlitby.