PUBLIKACE

Následné publikace vydal spolek Přátelé Koinonie za účelem získání finančních prostředků na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích. Veřejnosti byly knihy představeny při Nocích kostelů 2011 a 2016.

Živé kameny litického kostela, Jan Soukup


Fotografie

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

Živé píšťaly litických varhan, Jiří Reindl


Fotografie

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Srdečně děkujeme vstřícné spolupráci s autory – J. Soukup a J. Reindl. 
Děkujeme za podporu – Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně a Nadace 700 let města Plzně.

Knihy si můžete objednat na sek@koinonia.cz
Zakoupením této publikace přispějete na opravu litického kostela.
Cena: 150,- Kč