Tvořivé dílničky 4+       – měsíčně – Litice

Ve vybraných dnech pořádáme již pátým rokem tvořivé dílničky pro děti. Vítáme všechny děti, jejich maminky a tatínky, prarodiče, kteří se mohou do výtvarné činnosti zapojit, anebo si mohou zpříjemnit čas popíjením pravé italské kávy, espressa či cappuccina. O vybraných víkendech se můžete těšit na programy s pohádkovými bytostmi a divadelní představení. Více…

Dílna sv. Josefa 5+       – týdně – Dobřany

V dílně společně truhlaříme, pracujeme se dřevem. Používáme jen ruční nářadí, žádné elektrické stroje. Poskytneme Vám prostor, nářadí, materiál, plánky a nákresy, nápady, rady a vedení. Nebojte se přijít s vlastním nápadem, s vlastním projektem. Podmínkou je pouze přítomnost jednoho dospělého v týmu (z bezpečnostních důvodů). Za  děti odpovídá jejich doprovod. Vstupné je dobrovolné. Více…

Letní tábory 7+       – ročně – Litice/Dobřany/Prusiny

V Koinonii Jan Křtitel se každoročně koná letní tábor pro děti. Děti zde slýchávají kérygmatickou zvěst a prostřednictvím chval, modliteb, dynamik a Božího slova zakoušejí Boží lásku. Poznávají Boží slovo tak jako Timotej („už od dětství znáš svatá Písma…“, srov. 2Tm 3,15) a učí se, jak ho jednoduše a prakticky používat, aby tak mohly vyrůst v silné a zdravé osobnosti. Vyučování probíhá formou her a soutěží, samozřejmě nechybí noční dynamika ani táborák. Takto společně prožitým časem se z dětí stávají dobří kamarádi, kteří už nyní vědí, že nikdy nejsou na všechno sami. Tábor bývá zakončen společným slavením eucharistie. Více…

Mladí 13+       – čtvrtletně – Litice/Dobřany/Prusiny

Děti, které posléze dosáhnou 13 let, mají možnost účastnit se aktivit spadajících do kategorie mládeže, kde jejich kamarádství dozrává a postupně přerůstá v opravdové přátelství. Více…

 

+ Pohádkový les 4+      – ročně – Litice

Divadelní představení, atrakce a stanoviště s pohádkovými bytostmi.

+ Pohádkové náměstí 4+ – ročně – Plzeň a Dobřany

Divadelní představení, atrakce a stanoviště s pohádkovými bytostmi.

+ Další aktivity

Po skončení tábora pak nemusejí účastníci odjíždět se smutkem, že se uvidí až příští léto, neboť během roku, kdy Koinonia pořádá setkání s modlitbou za uzdravení, mohou rodiče vzít své děti s sebou: i pro ně bývá připravený program. V tělocvičně, kterou máme k dispozici, se pokaždé začíná radostnou modlitbou chval a díků, po níž následuje seznamování se s biblickými příběhy prostřednictvím her, výtvarných činností, divadla či pantomimy, přičemž hlavními aktéry jsou zde především samy děti. Naší snahou je, aby se Boží slovo stalo součástí jejich každodenního života a aby tak zakoušely jeho účinnost. Několikrát do roka jsou pro děti nachystány divadelní představení, atrakce, dobroty či stanoviště s pohádkovými bytostmi.

 

Spolupracujeme s potravinovou bankou v Plzni

 

    • Podepsání smlouvy s Potravinovou bankou v Plzni, 23. 5. 2016
    • Zapojení se v Národní potravinové sbírce, 12. 11. 2016

 

Do Potravinové banky v Praze se Koinonia Jan Křtitel zapojila již v samých počátcích, ale protože je pro nás Praha dost z ruky, co se týče převozu potravin i osobní spolupráce, uvítali jsme možnost odebírání potravin v Potravinové bance v Plzni (23.5.2016); tím pádem můžeme zajistit jak pravidelný, tak i mimořádný převoz včetně rozdání potravin těm, kteří to v našem okolí nejvíce potřebují.
Společně se podporujeme v neziskových aktivitách pro děti, mládež a dospělé, duchovně doprovázíme osoby ve věznicích a v PN v Dobřanech, nabízíme možnost veřejně prospěšných prací, jednou týdně vaříme pro Ponorku v Plzni.
Prozatím jsem schopni nachystat potravinou podporu 33 osobám v našem okolí, pravidelnost a objemnost záleží na sociální situaci jednotlivých osob. Jednorázově jsme zajistili pomoc cca. 150 osobám za tento půlrok.
12. listopadu 2016 jsme se aktivně zapojili do Národní potravinové sbírky v Plzni.
Několik svědectví z řad těch, kterým pomáháme naleznete ve výroční zprávě 2016.

Napsat komentář