Podzimníček je milý, trochu šibalský, ale přitom pilný skřítek, který na podzim zabarvuje ovoce a listí na stromech a všem v přírodě ohlašuje, že se mají řádně připravit na velký podzimní ples.
Žije sice pohádkovým životem v Lesní říši, ale přitom mu nechybí to, co je cenným darem také pro lidi – má opravdové přátele, kteří ho mají rádi a nebojí se pro jeho záchranu dokonce riskovat.

Když se tedy Podzimníček v sobotu 13. října opět vydal na svoji cestu napříč Lesní říší v Liticích, měl velkou radost, že se setkává se Studánkovou vílou, dědečkem ze sousední říše lidí, Petříkem a Adélkou… Pak se nicnetuše vypravil na návštěvu k rozmarné víle Vodnici. Ta, jakmile se dozvěděla, že se král chystá vyvolit si nevěstu, chtěla se za každou cenu zmocnit skřítkovy palety s podzimními barvami na nové šaty. Podzimníček se snažil Vodnici tento nesmyslný vrtoch rozmluvit, ale místo toho ho Vodnice zaklela třináctým kouzlem a milý skřítek se proměnil v pařez. V přírodě se náhle začaly dít podivné a nebezpečné věci a studená zima se pomalu a neúprosně přibližovala… Podzimníčkovi přátelé se snažili, co mohli, plnit všechny zadané úkoly pro jeho vysvobození, a ochotně jim v tom pomáhaly i všechny přítomné děti. Zakletí se ale stále nedařilo zlomit a zdálo se, že Vodnice dokonce přesvědčí krále, že za celé neštěstí nese vinu Podzimníček a Studánková víla s dětmi.
Když už se vše zdálo ztracené, jakási neviditelná síla všemi otřásla a začarovaného Podzimníčka přivedla zpátky k životu. Byla to právě síla lásky a přátelství, jež překonala veškerou moc špatnosti! A protože skutečná láska nepočítá křivdy a nemá radost z toho, když se děje něco zlého, Podzimníček, Studánková víla i Petřík s Adélkou se nakonec přimluvili u krále Lesní říše, aby měl s Vodnicí slitování a netrestal ji příliš tvrdě.
Mít přátele se tedy opravdu vyplatí, a to pro všechny! Děti, pokud je zatím hledáte, tak už víte, kde je můžete najít… 🙂 Těšíme se na vás zase příště!


Fotografie »


Video