Truhlářská dílna sv. Josefa vznikla při Rodinném centru Anežka Česká na faře v Dobřanech. Dílna se pravidelně otevírá každý čtvrtek a nabízí mezigenerační aktivitu dětem a rodičům nebo vnoučatům a prarodičům a zve ke zhotovení různých výrobků ze dřeva (např. vařečky, hračky, dárečky aj). Charakteristikou této činnosti je především společná tvořivá práce. Děti se mohou naučit různým technikám, rozvíjet zručnost a tvořivost ale nejen to, naší činnosti chceme navracet do společnosti důležitost  vytváření vztahů v rodině a podporovat rodinu jako takovou v jejím zdravém vývoji.

 

 
KDY: každý čtvrtek od 16.00 do 18.00h
(kromě prázdnin a svátků – viz kalendář)

KDE: Dobřany – fara
CO S SEBOU: pracovní oblečení
Podmínka: dospělí doprovod

KONTAKT:
Lenka Šparglová – 733 741 190 – dobrany@koinonia.cz
Miloš Kodýdek – 736 415 438 – posta@dilnasvatehojosefa.cz

https://dilnasvatehojosefa.cz 

 

BONUS

Ať jsi velký nebo malý, spolu nás to s dřevem baví!

jsou speciální dílny obohacené o tematický odborný výklad a povídání o přírodě:

  • 26. 4. 2018 – tradiční a historické truhlářské nářadí Více…

 

  • 4. 10. 2018 – tradiční truhlářské spoje a jejich praktické použití 

 

  • 29. 11. 2018 –  dřevo jako truhlářský materiál,  jeho druhy, charakteristiky a využití  Více…

 

Bonusový projekt Ať jsi velký nebo malý, spolu nás to s dřevem baví! byl podpořen z globálního dotačního titulu města Dobřany. Děkujeme 🙂

 

Dále srdečný dík všem dobrovolníkům 🙂

dilnicky